GEO MOST, největší zeměměřičská kancelář v Mostě a okolí

NABÍDKA SLUŽEB

Geometrické plány

 • pro rozdělení pozemku při koupi nebo prodeji části pozemku
 • pro zaměření zahrad, zahradních domků
 • pro zaměření rozestavěných staveb (pro získání úvěru - hypotéky)
 • pro zaměření dokončených staveb ( ke kolaudaci )
 • pro věcná břemena ( právo chůze, jízdy, vedení, ...)
 • další práce v katastru nemovitostí - lustrace pozemků, srovnávací sestavení

Vytyčení vlastnických hranic pozemků

 • při prodeji nebo koupi pozemků, zahrad, nemovitostí
 • řešení sporných hranic

Vytyčení prostorové polohy

 • umístění stavby v terénu podle projektové dokumentace

Mapové podklady

 • účelové mapování
 • digitální mapové podklady ve 3D
 • digitalizace map

Geodetické práce ve stavebnictví

 • činnost odpovědného geodeta
 • vytyčování stavebních objektů
 • budování bodových polí
 • kontrolní měření skutečného provedení staveb
 • měření sedání a posunů, deformací staveb
 • vyhledávání podzemních vedení detektorem

Komplexní služby v oboru nemovitostí a projekce staveb

 • odhady nemovitostí
 • činnost realitní kanceláře
 • pozemkové úpravy
 • územní plány

Ověřování výsledků zeměměřických činností dle § 12 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a § 13 a násl. prováděcí vyhlášky č.31/1995 Sb. v platném znění v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. (Stavební zákon), je prováděno úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.

Veškeré práce nabízíme za použití nejmodernější techniky, při dodržení podmínky maximální kvality v přijatelných termínech a za slušné ceny.

GEFOS ČUZK zeměměřič

| O nás | Nabídka služeb | Reference | ISO | Kontakty |

©2020 copyright by Magpie & Oddfish